Wyróżnić można kilka typów testów alergicznych. Zalicza się do nich testy skórne, płatkowe, prowokacyjne oraz badania krwi, które polegają na oznaczeniu poziomu przeciwciał klasy IgE oraz liczby eozynofilów. Wszystkie z nich mają na celu wskazanie substancji, na którą organizm pacjenta reaguje w sposób nieprawidłowy w przeciwieństwie do osób zdrowych.

Punktowe testy skórne

Zalicza się je do jednych z najpopularniejszych testów alergicznych, a to dzięki wysokiej dostępności, prostocie przeprowadzania, niskim kosztom wykonania oraz niewielkiemu ryzyku wystąpienia reakcji niepożądanych. Służą one do wykrywania alergii powstającej w mechanizmie natychmiastowym, zależnej od przeciwciał klasy IgE. Kluczową zaletą tego typu testów alergicznych jest fakt, że alergeny niezbędne do ich wykonania mogą być standardowe lub pobrane bezpośrednio z otoczenia chorego. Ich przeprowadzanie zaczyna się od przygotowania miejsca wykonania, którym w zdecydowanej większości przypadków są przednie powierzchnie przedramion. Osoba wykonująca test w pierwszej kolejności zaznacza pisakiem na skórze w równych odstępach tyle punktów, ile alergenów będzie testowanych. Następnie, na miejsca te aplikuje się kroplę roztworu zawierającą alergen i wykonuje próbę dodatnią oraz ujemną. Kolejny etap to nakłucie skóry przez umieszczoną na niej kroplę, które wykonuje się przy pomocy specjalnego ostrza. Wykonany w ten sposób test alergiczny odczytuje się po około 15 minutach. Odczyt opiera się o pomiar średnicy bąbla i zaczerwienienia powstałych w miejscu wcześniejszego nakłucia skóry.

Testy płatkowe

Zadaniem tego typu testów alergicznych jest wykrywanie alergii kontaktowej, czyli takiej, w której pojawienie się objawów jest związane z ekspozycją na określoną substancję. Przy ich pomocy możliwe jest wykrycie alergii na leki, kosmetyki czy metale. Głównym wskazaniem do przeprowadzenia testów płatkowych jest stwierdzenie na skórze chorego obecności wyprysków budzących podejrzenie powstania w wyniku reakcji alergicznej (zalicza się do nich między innymi wyprysk atopowy i kontaktowy).

Testy prowokacyjne

Tego typu testy alergiczne umożliwiają potwierdzenie istnienia związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy objawami prezentowanymi przez pacjenta, a podłożem alergicznym wskazanych dolegliwości. Stosuje się je w przypadku diagnostyki alergii pokarmowych, alergii na substancje wziewne oraz alergii dających objawy głównie ze strony układu oddechowego. Testy prowokacyjne polegają na podaniu choremu alergenu. Może się to odbyć drogą donosową, dooskrzelową lub drogą pokarmową. Po wykonaniu tego typu testów alergicznych, pacjent powinien przez około 2 godziny znajdować się pod opiekają lekarską, co związane jest z prawdopodobieństwem wystąpienia opóźnionych reakcji mogących być niebezpiecznymi dla życia (mowa tu między innymi o wstrząsie anafilaktycznym). W celu rozpoznania alergii pokarmowych, przeprowadzanie testu prowokacyjnego opiera się o wyeliminowanie z diety produktu podejrzanego o wywoływanie objawów. Gdy dojdzie do ich zaniknięcia, ponownie włączamy go do codziennego jadłospisu. Jeśli działanie to spowoduje pojawianie się dolegliwości, wynik ten potwierdza rozpoznanie.

Badania krwi

To najczęściej wykonywany rodzaj badań w diagnostyce alergii. Związane jest to z ich niską ceną i wysoką dostępnością. Przeprowadzić można je u każdego pacjenta, bez konieczności odstawiania przyjmowanych przez niego do tej pory leków. Najczęściej zalecanymi testami alergicznymi tego typu są: oznaczenie odsetka eozynofilii oraz poziomu przeciwciał IgE. Pierwsze z nich bywa przydatne w przypadku kataru siennego oraz innych niż alergia schorzeniach takich, jak chociażby choroby pasożytnicze. Przy pomocy drugich jesteśmy w stanie oznaczyć zarówno całkowity poziom tych przeciwciał, jak i stężenia swoistych IgE, czyli takie, które są skierowane przeciwko konkretnym alergenom. Więcej informacji na temat testów alergicznych znaleźć można pod adresem: http://www.claritine.pl/pl/test-alergiczny/.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here