Ile wynosi dofinansowanie NFZ do wózka inwalidzkiego?

Wózek inwalidzki jest niezwykle ważnym urządzeniem dla osób niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się. Dlatego też Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) oferuje dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego. Ale ile wynosi to dofinansowanie? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej na ten temat.

Jakie są kryteria dofinansowania?

Aby otrzymać dofinansowanie NFZ do wózka inwalidzkiego, istnieją pewne kryteria, które muszą zostać spełnione. Przede wszystkim, osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi posiadać orzeczenie lekarskie potwierdzające trwałe i znaczne upośledzenie narządu ruchu. Ponadto, wózek inwalidzki musi być przystosowany do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Jakie są kwoty dofinansowania?

Kwota dofinansowania NFZ do wózka inwalidzkiego zależy od rodzaju wózka oraz jego funkcjonalności. W przypadku wózków ręcznych, dofinansowanie może wynosić nawet do 90% ceny zakupu. Natomiast w przypadku wózków elektrycznych, dofinansowanie może wynosić do 75% ceny zakupu.

Warto jednak pamiętać, że maksymalna kwota dofinansowania jest ograniczona. Dla wózków ręcznych wynosi ona 2 500 zł, natomiast dla wózków elektrycznych – 10 000 zł. Oznacza to, że jeśli cena wózka przekracza te kwoty, osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi pokryć pozostałą część kosztów.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Aby złożyć wniosek o dofinansowanie NFZ do wózka inwalidzkiego, należy udać się do swojego lekarza prowadzącego. Lekarz ten wystawi orzeczenie potwierdzające trwałe i znaczne upośledzenie narządu ruchu oraz potrzebę korzystania z wózka inwalidzkiego. Następnie, wniosek wraz z orzeczeniem należy złożyć w oddziale NFZ właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wniosek powinien zawierać również dokumentację medyczną potwierdzającą potrzebę korzystania z wózka inwalidzkiego. Po złożeniu wniosku, NFZ przeprowadza ocenę i podejmuje decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania.

Podsumowanie

Wózek inwalidzki jest niezwykle ważnym urządzeniem dla osób niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się. Dofinansowanie NFZ do wózka inwalidzkiego może pomóc w pokryciu części kosztów zakupu. Kwota dofinansowania zależy od rodzaju wózka oraz jego funkcjonalności. Aby otrzymać dofinansowanie, należy spełnić określone kryteria i złożyć wniosek w oddziale NFZ. Pamiętaj, że maksymalna kwota dofinansowania jest ograniczona. Dlatego też, jeśli potrzebujesz wózka inwalidzkiego, skonsultuj się z lekarzem i dowiedz się więcej na temat możliwości dofinansowania.

Wezwanie do działania: Sprawdź wysokość dofinansowania NFZ do wózka inwalidzkiego na oficjalnej stronie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Link tagu HTML: https://www.androidal.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here